اكنون الثلاثاء مارس 28, 2023 8:55 am ميباشد

با اينكه صاحبان سايت و مديران و مسئولان قابليت پاك كردن يا تغيير دادن هر موضوعي را دارند، چك كردن تمام پست ها امري غيرممكن است. بنا بر اين شما مي بايست در جريان باشيد كه مسئوليت هر نوشته‌اي مستقيما به نويسنده آن مربوط ميشود ، نه به صاحبان يا مديران سايت و هيچ مسوليتي مورد قبول واقع نميشود ! شما موافق هستيد كه هيچ وقت پست هايي از قبيل : دشنام . فحش‌‌ ، زشت و ناپسند ، ركيك و مبتذل ، بدگويانه و افترا آميز، منفور و تهديد آميز ، درزمينه جنسي و سكس و يا هرگونه چيزي كه برخلاف قانون باشد. انجام دادن هركدام از اين قبيل كارها برابر است با محروميت سريع و ابدي از كل سايت ميشود (‌و همينطور تامين كننده اينترنت شما نيز در جريان قرار خواهد گرفت ). آدرس اينترنتي شما (آي-پي) نيز در تمامي پست هاي شما براي سهولت تحت تعقيب قرار دادن شما ذخيره ميشود . شما همچنين موافق هستيد كه رييس سايت ، مديران و مسولان سايت ميتوانند در هرزمان كه صلاح ديدند، هرموضوعي را در هر زماني پاك، تصحيح يا جابه جا و يا ببندند. به عنوان يك كاربر تمامي اطلاعات گرفته شده از شما داخل بانك اطلاعاتي ما ذخيره ميشود. درحالي كه اطلاعات شما به هيچ وجه بدون اجازه شما و يا مسولان سايت در اختيار كسي قرار نميگيرد ، ما هيچ گونه مسوليتي در قبال فعاليت هاي دزدي نخواهيم كرد ! در سيستم اين كلوپ ، ما از كوكي براي ذخيره اطلاعات استفاده ميكنيم اما اين كوكي ها به هيچ وجه شامل اطلاعات ذكر شده از طرف شما نيست و براي سهولت در نگاه كردن سايت ميباشد. پست الكترونيكي ذكر شده نيز فقط براي تاييد ثبت نام شما و همچنين زمان فراموش كردن كلمه رمز شما مورد استفاده قرار ميگيرد. با كليك كردن برروي ثبت نام در پايين ، حد و حدود فعاليت شما و ما كه در بالا ذكر شد مشخص شده است.

اساسنامه تالار در راه اندیشمندان

همانگونه که از شعار اصلی تالار مشخص است، اساس این تالار بر «گوش دادن» به نظرات و دیدگاه های مختلف است.
در این زمینه اعضا انتظار دارند که شما:
  1. انتظار نداشته باشید همه در همه موارد با شما موافق باشند.
  2. قبل از شروع بحث مطمئن شوید که منظور دیگران را فهمیده اید. قبل از پاسخ دادن مطمئن شوید سوال را فهمیده اید.
  3. مجادله بسیار خوشایند است: عقاید را هدف قرار دهید، نه اشخاص را.
  4. هنگام بحث، بزرگی و کوچکی مطرح نیست. در بیان عقاید خود جسور باشید.
  5. به صحبت های دیگران با دید خوش بینانه و بلکه بیش از حد خوش بینانه بنگرید.
  6. توجه داشته باشید که مدیران حداقل دخالت را در پست های ارسالی خواهند داشت.
... و در یک کلام، در رسیدن به صفات «اندیشمندان» تلاش کنید.

چند نقل قول کوچک:
  • غالباً از ناداني وحشتي نداريم از اين كه ما را نادان بدانند مي ترسيم. ( محمد حجازي )
  • از هیچ اندیشه تازه بدون فهم طرف‌داری نکنید، بلکه خود باشک و انکار در آن وارد شده و به حقیقت موضوع برسید. ( دکارت )
  • علم از خطا مبراست ولي علما همواره خطا مي كنند. ( آناتول فرانس )
  • فرومايگي شخص از دو چيز روشن  مي شود : بيهوده سخن گفتن، نپرسيده جواب دادن. ( بقراط )